Fundacja im. Agatki Modrzejewskiej

Fundacja im. Agatki Modrzejewskiej

Każdy grosz jest istotny. Z wielu groszy powstaje konkretna kwota.

Działalność Fundacji można wesprzeć przelewem:
Nr konta Bank Pekao S.A.
23 1240 1040 1111 0010 5010 4429